Fördubbla lönsamheten genom fler
säljtimmar per vecka.

Försäljning och begreppet säljeffektivitet omgärdas ofta av diverse fantasier och grumliga
påståenden. 

Det är lätt att gå vilse om vad som egentligen och sannolikt fortfarande är det väsentliga.

Vi, Agera Sales är experter på Säljeffektivitet och har lång erfarenhet av förbättringsåtgärder som leder till fler säljtimmar per vecka.

AGERA SALES CONSULTING AB

Box 422 11, 126 17 Stockholm
Svetsarvägen 15, 2 tr Solna, Sweden

Tel: +46 8 578 771 75
info@agerasales.com

© 2019 Alla rättigheter - Agerasales AB